Projekty z dofinansowaniem WFOŚiGW

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =

Rewaloryzacja zabytkowego Parku im. Ks.J.Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 28.11.2014 r. Miasto Piotrków Trybunalski zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę o dofinansowanie w formie dotacji dla zadania pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku im. Ks. J. Poniatowskiego  w Piotrkowie Trybunalskim" - w ramach Programu Priorytetowego "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków".
Wartość zadania ogółem wynosi 2.989.625,80 zł.
Wartość dofinansowania WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji dla ww. zadania wynosi 1.907.394 zł.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

•    rozbiórkę budynku gospodarczego w ogrodzie botanicznym,
•    remont ogrodzenia parku i ogrodu botanicznego,
•    remont fontanny w ogrodzie botanicznym,
•    rewitalizację pergoli w ogrodzie botanicznym,
•    rewitalizację tzw. „skałki” w ogrodzenie botanicznym,
•    remont alejek w parku i ogrodzie botanicznym,
•    remont stawu i umocnienie jego skarp,
•    remont kanałów: odpływowego i doprowadzającego wodę do stawu,
•    remont przyłączy wodociągowych,
•    wymianę lamp oświetleniowych z oprawami w istniejącej lokalizacji wraz ze skrzynkami złączowo-pomiarowymi,
•    zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, w tym usunięcie obumarłych drzew i krzewów, przesadzanie drzew,
•    nasadzenia nowych drzew i krzewów,
•    nasadzenia trwałej roślinności zielnej,
•    montaż małej architektury: ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych,
•    wydruk ulotek promocyjnych nt. parku.

logo wfosigw

Zadanie realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi